Opettele ergonomisin työtapa

Käden kuormituksen vähentämiseen on useita keinoja. Perinteisesti suositellaan molempikätisyyttä, mutta tällöin kuormituksen väheneminen edellyttää työn hyvää hallintaa.

Testimme osoittivat, että molempikätisyydestä ei ole hyötyä, ellei työn tekeminen molemmilla käsillä ole sujuvaa. Tarvitaan siis harjoittelua, jotta esimerkiksi tasopinnan pyyhintä osataan tehdä oikein ja sujuvasti sekä oikealla että vasemmalla kädellä.

Kuva 12. Eri työtapojen kuormitus tasopinnan puhdistuksessa.