Mitä tietoa älyvaatemittaukset antavat?

Älyvaatetutkimusten tulokset saadaan pikaraportteina. Raportit osoittavat värein ja prosentein eri lihasryhmien kuormittumisen sekä mikrotaukojen ja olkavarsien kohoasentojen määrän.

Lihaskuormitus

Älyvaatemittausten tulokset lihasten kuormittumisesta ilmaistaan prosentteina lihaksen maksimaalisesta kapasiteetista.

Tulosten analysoinnin lähtökohtana olivat Lundin yliopiston tutkimukset, joiden mukaan tuki- ja liikuntaelinoireiden syntymisen riski lisääntyy, jos lihaksen kuormitusprosentti on yli 10 % yli puolet päivittäisestä työajasta tai yli 30 % yli 10 prosenttia työajasta (Anvidsson, I. & al. 2017. Åtjärdsnivåer mot belastningsskada. Arbets- och miljömedicin Syd. Rapport nr 18/2017).

Kuva 2. Pikaraportista on luettavissa käsivarsiin, hauislihaksiin, olkapäihin ja hartioihin sekä reisilihaksiin kohdistuva lihaskuormitus prosentteina lihasten maksimaalisesta kapasiteetista.

Testatuissa menetelmissä 10 prosentin kynnysarvo ylittyi lähes aina ainakin yhden lihasryhmän osalta. Alle 10 prosentin kuormitus toteutui kaikkien lihasten osalta ainoastaan lattian nihkeä- ja kosteamoppauksessa työntäen sekä toisella työntekijällä käytettäessä yhdistelmäkonetta.

Reisilihasten kuormittuminen oli hyvin vähäistä. Yli kymmenen prosentin kuormittumista ei esiintynyt lainkaan testatuissa menetelmissä.

Mikrotaukojen määrä

Mikrotaukojen määrä antaa kuvan paljonko lihas tekee työtä staattisesti ja dynaamisesta. Jotta lihas ei kuormittuisi tarpeettomasti, lihasten mikrotaukoja tulisi olla yli 5 prosenttia työajasta.

Kuva 3. Lihastyön kuormittuminen vähenee, jos mikrotaukoja on yli 5 prosenttia työvaiheen aikana.

Olkavarsien kohoasennot

Olkavarsien yli 30 asteen kohoasentoja tulisi välttää. Riski tuki- ja liikuntaelinoireille kasvaa, jos tehdään työtä yli puolet työajasta olkavarret yli 30 asteen kohoasennossa, eikä käsi ole tuettuna.

Yli 60 asteen kohoasentoja saisi esiintyä enintään 10 prosenttia työajasta.

Kuva 4. Pikaraportti havainnollistaa olkavarsien kohoasentojen määrän.