Vältä: liian pitkä välinevarsi

Testasimme tietoisesti myös vääriä tai huonoiksi arvelemiamme työtapoja. Mittaukset osoittivat selkeästi työvälineen varren oikean pituuden tärkeyden. Jos mopatessa ylempi kämmen nousee toistuvasti hartiatason yläpuolelle, kuormitus näkyy käsivarren ja mahdollisesti myös olkavarren kuormituksena.

Kuva 15. Välinevarren pituuden vaikutus kuormitukseen

Varren säätö oikeaa pituuteen on sitä tärkeämpää, mitä kuormittavampia työmenetelmiä käytetään. Alla tulokset märkämoppauksesta eteenpäin ja taaksepäin mopattaessa molempien työntekijöiden osalta, kun varren asento oli säädetty liian pitkäksi. Oikean olkavarren kohoasennoissa lisääntyy yli 60 asteen kohoasentojen osuus. Yli 60 asteen kohoasentoja saisi esiintyä enintään 10 prosenttia työajasta.

Kuva 16. Märkämoppauksen kuormitus henkilön A osalta.
Kuva 17. Märkämoppauksen kuormitus henkilön B osalta.