Mitä testattiin?

Mittauksissa hyödynnettiin suomalaisen Myontecin älyvaatteita ja teknologiaa. Älypaidan ja -shortsien liikeanturien avulla mitattiin käsien, hartiaseudun ja reisilihasten kuormittumista, lihastyön aikaista mikrotaukojen määrää sekä olkavarsien kohoasentoja. On huomioitava, että älyvaatteilla ei mitattu kaikkien lihasryhmien kuormitusta, esim. selän kuormittumisen mittaukseen tarkoitettu älyvaate ei ollut käytössä.

Testejä toistot mukaan lukien tehtiin 111 kappaletta. Osassa testejä työ tehtiin tietoisesti väärin, jotta nähtiin, miten huono ergonomia näkyy tuloksissa. Testit ovat osa ErgoClean-hanketta, jossa mukana ovat edustajat Virosta, Suomesta, Unkarista ja Hollannista. Siivousmenetelmissä ja -tavoissa on eroja maiden välillä. Tästä syystä testattaviksi menetelmiksi valittiin myös menetelmiä, jotka eivät olleet yleisesti käytössä kaikissa hankemaissa.

Testit tehtiin loma-marraskuussa 2022 Suomessa yhteistyössä Keuda Siivouspalveluiden henkilöstön kanssa. Mukana tutkimuksissa oli kaksi laitoshuoltajaa. Kumpikin työntekijöistä teki testattavista menetelmistä kaksi toistoa.

Taulukko 1. Testattuja ja vertailtuja menetelmiä

Nihkeä-, kostea- ja märkämoppaus
• välineinä moppi- ja kuivainpyyhin
• S-moppaus
• työntömoppaus
• moppaus eteenpäin
• moppaus taaksepäin
• välinevarsi liian pitkä
• liian leveä moppausliike
Nihkeä-, kostea- ja märkäpyyhintä
• välineinä mikrokuitupyyhe ja moppipyyhin tasopinnoille
• edestakainen pyyhintäliike
• sivuttainen pyyhintäliike
• pyyhintä tukea ottamatta
• liian laaja työliike
Siivouskoneiden käyttö
• yhdistelmäkoneet
• erityyppiset imurit
Käsienpesualtaan puhdistus
• astianpesuharjalla
• sienipesimellä
• mikrokuitupyyhkeellä
WC-istuimen puhdistus
Pyyhkeen vääntäminen

Tutkimukset aloitettiin älyvaatteiden pukemisella ja mittausantureiden asettamisella paikoilleen. Sen jälkeen mitattiin lihasten maksimikapasiteetit, johon työkuormitus suhteutettiin.

Mittaukset videoitiin älypuhelimella. Mittausdata ja videokuva synkronisoituivat, mikä mahdollisti videoiden ja tulosten tarkastelun analyysiohjelman avulla.

Kuva 1. Älyvaatteiden liikeanturit mittaavat lihasten kuormittumista. Mittaustulokset tallentuvat puhelimen sovellukseen kuvatun videon yhteyteen. Analyysiohjelma tuottaa pikaraportin eri lihasryhmien kuormituksesta suhteessa henkilön maksimaaliseen lihaskapasiteettiin.