Valitse kevyin menetelmä

Suomessa ja Virossa puhdistusmenetelmät jaetaan kuiviin, nihkeisiin, kosteisiin ja märkiin menetelmiin, Hollannissa ja Unkarissa kuiviin, kosteisiin ja märkiin menetelmiin siten, että kostean menetelmän kosteus riippuu mm. poistettavasta liasta ja pintamateriaalista.

Älyvaatetutkimuksissa testattiin nihkeiden, kosteuden ja märkien menetelmien kuormittavuutta. Nihkeässä menetelmässä pinta kuivuu välittömästi pyyhinnän jälkeen ja kosteassa menetelmässä noin puolessa minuutissa. Märkämenetelmässä pinta jää niin märäksi, että se pitäisi kuivata.

Mittaukset osoittivat, että moppauksessa työvälineen kosteus vaikuttaa kuormittumiseen (ks. kuva 5). Tasopintojen pyyhinnässä vastaava tulosta ei saatu. Pohdimme, oliko pinnan ja pyyhkeen välinen kitka suurempi nihkeäpyyhinnässä kuin kosteammissa menetelmissä.

Myös työmenetelmällä on vaikutusta. Työntömoppaus todettiin vähemmän kuormittavaksi kuin S-moppaus. Vastaava tulos saatiin, kun pöytäpintoja puhdistettiin tasomopilla työntäen ja S-liikeradoin.

Kuva 6. Työntömoppaus on vähemmän kuormittavaa kuin S-moppaus.