Tietoja

Taustaa

Olen työhistoriani aikana toiminut puhtausalan eri tehtävissä, mm. kirjoittanut ja tuottanut puhtausalan oppimateriaalia.

Viime vuosina kiinnostukseni kohteena on ollut interaktiivisuuden ja sisältöä tiivistävien infograafien hyödyntäminen. Infograafit nopeuttavat asiakokonaisuuksien hahmottamista ja interaktiivisten aineistojen on havaittu nopeuttavan oppimista ja parantavan oppimistuloksia.

Tähän mennessä olen käyttänyt visualisointia artikkelien tietosisällön havainnollistamisessa. Jatkossa tavoitteenani on tuottaa myös oppimateriaalia, jossa tiedon visualisointia hyödynnetään.

Tarja Valkosalo