Yleistä

PandemicClean – Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situation -hankkeessa on koottu tietoja eri maiden ohjeistusta koronapandemian aikaisesta siivouksesta.

Ohjeistuksia kerättiin kevään ja kesän 2022 aikana seuraavista maista: Alankomaat, Australia, Belgia, Italia, Kanada, Latvia, Norja, Ranska, Romania, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Unkari ja Viro. Ohjeiden laatijoina olivat etenkin julkiset viranomaiset ja organisaatiot sekä tutkimuslaitokset. Myös Maailman terveysjärjestön (WHO), USA:n tautikeskuksen (CDC) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ohjeisiin tutustuttiin.

Ohjeiden kattavuus, yksityiskohtaisuus ja sisällöt vaihtelivat. Joissakin maissa ohjeet olivat suppeat ja painottivat perusteellisen ja huolellisen siivouksen merkitystä. Joidenkin maiden ohjeet olivat hyvin yksityiskohtaiset kattaen eri pintamateriaalien ja kohteiden sekä kalusteiden ja esineiden siivouksen. Eniten ohjeita annettiin virukseen tehoavista desinfektioaineista ja niiden käytöstä. Sitä vastoin ohjeita käytettävistä siivousvälineistä tai -menetelmistä esitettiin harvoin.

Ohjeiden tavoitteena oli yleensä esittää siivouksen keinoja estää koronaviruksen leviäminen, mutta ohjeita annettiin myös siivoukseen, jos tiloissa oli ollut koronavirukselle altistuneita henkilöitä tai tautiin sairastuneita.

Alla oleva ohjeistus on laadittu kaikkien ohjeiden yhteenvetona.

Yhteenveto on jaettu aihealueisiin, joita eri ohjeissa oli käsitelty. Mikään yksittäinen ohje ei sisältänyt kaikkia aihealueita.

Toivomme, että yhteenvedosta on hyötyä, kun seuraavan kerran on tarvetta laatia pandemiasiivousohjeita ja niiden sisältöjä.

Hanke saa osarahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta.
Tietojen keräämisestä vastanneet organisaatiot
Propuhtaus, Suomi
Puhastusekspert, Viro
SVS B.V. , Alankomaat
IFPRA Normandie, Ranska