UV-valo ja höyryt

UV-valoa, virusta tuhoavien aineiden sumutusta tai höyrytystä ei mainittu ensisijaisina pintadesinfiointimenetelminä.

UV-C-valon sanottiin olevan tehokas tapa tappaa mikrobeja, kun käytetään tilanteeseen sopivaa laitetta ja sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Varsinkin kun on kyse pienistä, hankalasti puhdistettavista pinnan muodoista, UV-C:n edut tulevat esiin.

Pinnan desinfiointi esim. UV-C-valolla tai desinfiointiainetta (esim. otsonia, vetyperoksidia tai klooria) sisältävällä höyryllä tai sumulla edellyttää, että pinnat puhdistetaan ensin.

Desinfiointimenetelmien tehon tulee olla dokumentoitua. Niiden tulee läpäistä asiaankuuluvat standardien mukaiset testit, jotka osoittavat tuotteen mikrobeja tuhoavan tehon, kun niitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti.

Mutta todettiin myös, että desinfiointiaineen sumutusta ja desinfiointia UV-valolla ei suositella, koska näiden menetelmien tehokkuutta koronavirusta vastaan ei ole täysin osoitettu.