Riskinarviointi ja tiedotus

Vain harvoissa ohjeissa mainittiin siivoustyön riskinarvioinnin tekeminen pandemian aikana ja tiedotuksen tärkeys.

Kuitenkin siivoustyön riskien arviointi pandemiatilanteessa on tärkeää, jotta riskit voidaan minimoida ja siivoojien työturvallisuus varmistaa tarvittavilla suojaustoimenpiteillä.

Siivoojien tulee kaikissa tilanteissa saada tieto kohteen koronatilanteesta.

Jokaisen organisaation tulee luoda viestintäkanavat, jotka tavoittavat kohteen kaikki siivoojat.