Puhdistusaine vai desinfioiva aine

Yleiset siivousohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseen

Puhdistusaineista:
Lähes kaikkien maiden ohjeistuksessa suositeltiin yleispuhdistusaineen käyttöä ylläpitosiivouksessa.

Muutamissa ohjeissa oli huomioitu myös pehmeiden ja huokoisten materiaalien (esim. kankaat, nahka) puhdistus. Tällöin yleensä kehotettiin pyytämään ohjeita tuotteen valmistajalta.

Todettiin myös, että jos pehmeät ja huokoiset pinnat kaipaavat säännöllistä puhdistusta, kuten toimistotuolit ja liikennevälineiden istuimet, voi olla tehokkaampaa käyttää niiden suojana pestäviä tai kertakäyttöisiä päällysteitä ja vaihtaa ne yhtä usein kuin pinta puhdistettaisiin.

Desinfioivista aineista:
Desinfektioainetta tai desinfioivaa puhdistusainetta suositeltiin wc-tilojen siivoukseen lattiaa lukuun ottamatta.

Tämä oli joko yleinen ohje tai maininnalla ”tarvittaessa”.
”Tarvittaessa”-maininnalla viitattiin siihen, kuinka todennäköisesti pinnoilla voi olla koronaviruksia. Todennäköisyyttä pidettiin suurempana tiloissa, joissa oli paljon kävijöitä (esim. kauppakeskukset verrattuna pienet työpaikat).

Koronaviruksen tuhoavana desinfioivina tehoaineina mainittiin mm.

 • kloori (hypokloriitti, alikloorihapoke) pitoisuudella 1000 ppm
 • alkoholi (etanoli, isopropanoli) pitoisuudella 70-85% v/v (tilavuusprosentteina) tai 63-80% w/w (painoprosentteina)
 • vetypreoksidi
 • triamiini
 • kvaternääriset ammoniumyhdisteet.

Käytettävällä aineella tulee olla todistus, että se on läpäissyt EN-testit, jotka osoittavat tuotteen tehon virukseen käyttöohjeen mukaisella annostuksella ja vaikutusajalla. Valmistajan antamia käyttöohjeita tulee aina myös noudattaa.

Desinfioivien aineiden sumuttamista ei suositeltu.

Desinfioivien aineiden käyttöä pehmeille ja huokoisille pinnoille ei suositeltu, koska toivottu vaikutusaika ei tällöin toteudu.

Ohjeistuksessa kiinnitettiin huomiota myös desinfioivien aineiden käyttöturvallisuuteen:

 • Desinfioivia aineita ei tule käyttää tiloissa, joissa on lapsia.
 • Tilan ilmastoinnista huolehdittava desinfioivia aineita käytettäessä.
 • Pintamateriaalien desinfioivan aineen kesto on selvitettävä ennen tuotteen käyttöä.

Huomioitavaa
Useimmat desinfioivat aineet tarvitsevat pitkän vaikutusajan mikrobien tappamiseksi (esim. yhden tai useamman minuutin). Käytännössä harvoin on mahdollista puhdistaa pinta menetelmällä, joka jättää sen kosteaksi desinfioivan aineen tehon vaatimaksi ajaksi. Siksi ei voida olla varmoja, että aine tuhoaa pinnalla olevat mikrobit.

Huomiota kiinnitettiin myös vääriin tai huolimattomiin työtapoihin:

 • pinnat puhdistettiin vain osittain
 • jätettiin kulmat tai nurkat puhdistamatta
 • desinfioivaa ainetta ei käytetty käyttöohjeen mukaisella annostuksella.

Ohjeissa myös korostettiin, että tavanomainen huolellinen puhdistus on tehokkaampaa kuin desinfiointi. Näin estetään myös virheellisen käsityksen syntyminen, että pinta olisi aina mikrobeista vapaa desinfioivan aineen käytön jälkeen.

Huolellinen puhdistus käyttäen yleispuhdistusainetta tai vettä ja mikrokuituista siivouspyyhettä poistaa pinnalta lian ja sen mukana mikrobit virukset mukaan lukien.

Siksi desinfioinnin sijaan korostettiin huolellisen siivouksen ja hyvän käsihygienian merkitystä.

Siivousohjeet tiloihin, joissa oli oleskellut koronavirusinfektioon sairastuneita

Yleensä suositeltiin yleispuhdistusaineen käyttöä.

Desinfioivaa ainetta suositeltiin kosketuspintojen, saniteettikalusteiden ja eritetahrojen poistoon.

Menetelmäsuosituksena oli yleensä: ensin pinnan puhdistus, sen jälkeen pinnan desinfiointi.

Siivousohjeet pitkäaikaishoidon tiloihin, joissa on koronavirusinfektioon sairastuneita tai virukselle altistuneita

Yleispuhdistusainetta suositeltiin

 • lattioiden
 • yleisten tilojen
 • sellaisten pintojen puhdistukseen, joihin kosketaan harvoin (katot, seinät, säleverhot ja -kaihtimet)
 • asuinhuoneiden siivoukseen.

Desinfioivaa ainetta suositeltiin

 • asuinhuoneiden kosketuspintojen
 • wc-tilojen puhdistukseen.