Muuta

Ohjeistusta annettiin myös ohjeiden laadinnasta kehottamalla ohjeiden visualisointiin esimerkiksi kuvin erityyppisissä tiloissa siivottavista pinnoista. Kuvituksen todettiin edistävän ohjeiden omaksumista.