Ergonomia ja turvallisuus siivoustyössä

ErgoClean, Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents -hankkeessa on kerätty siivoustyön ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyviä opastus- ja koulutusmateriaaleja eri maista.

Hankeryhmässä on puhtausalan ammattilaisia Hollannista, Unkarista, Virosta ja Suomesta, josta mukana on Propuhtaus. Hankeryhmä ei ole arvioinut materiaalien laatua.

Toivomme silti, että erilaiset materiaalit antavat apua ergonomian opastukseen ja ideoita omien opastusmateriaalien laadintaan. Lisäksi aineistosta saa kuvaa eri maissa käytettävistä siivousvälineistä ja menetelmistä.

Materiaalit on jaoteltu neljän otsikon alle. Kerättyinä tietoina ovat aineiston kieliversio/-t, julkaisun tyyppi, maksullisuus sekä linkki aineiston julkaisusivustolle.

Hanke saa osarahoitusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.