A compilation of scientific studies: Cleaning during a pandemic

PandemicClean-hankkeessa etsitään ja dokumentoidaan tieteellisiä tutkimuksia, joiden aiheena on laaja-alaisesti siivous pandemiatilanteessa. Tavoitteena on kartoittaa, mistä teemoista tutkimuksia on tehty, mitä tietoa on saatu ja miten tutkittu tieto on sovellettavissa käytäntöön.

Tutkimuksia kerätään koko hankkeen ajan. Tutkittua tietoa hyödynnetään hankkeessa tehtävien tutkimusten suunnittelussa sekä siivousohjeiden laadinnassa.

Tutkimustuloksista on tähän aineistoon dokumentoitu tutkimuksen tarkoitus, menetelmät ja saadut tulokset. Aineistoissa olevien linkkien kautta tutkimuksiin voi tutustua syvemmin.

Tutkimukset on ryhmitelty teemoihin.

Tutkimuskoosteet julkaistaan nyt englanninkielisinä. Myöhemmin julkaistavissa hankkeen suomenkielisissä aineistoissa hyödynnetään näitä tutkimuksia soveltuvin osin.