Arkistot: Kurssit

Siivoustyön kuormittavuus – älyvaatetutkimuksen tuloksia

Siivousta pidetään keskiraskaana työnä. Mitä se tarkoittaa ja mihin kuormitus kohdistuu? ErgoClean-hankkeessa vastausta lähdettiin hakemaan älyvaatemittauksilla. Mittauksia toistot mukaan lukien tehtiin 111 kappaletta. Tässä aineistossa tuloksia esitellään pääasiassa analyysiohjelmasta saatujen kuvien avulla. You can read the results in English via the tap “Materiaalit”. ErgoClean-hanke saa tukea Erasmus+ -ohjelmasta.

A compilation of scientific studies: Cleaning during a pandemic

PandemicClean-hankkeessa etsitään ja dokumentoidaan tieteellisiä tutkimuksia, joiden aiheena on laaja-alaisesti siivous pandemiatilanteessa. Tavoitteena on kartoittaa, mistä teemoista tutkimuksia on tehty, mitä tietoa on saatu ja miten tutkittu tieto on sovellettavissa käytäntöön. Tutkimuksia kerätään koko hankkeen ajan. Tutkittua tietoa hyödynnetään hankkeessa tehtävien tutkimusten suunnittelussa sekä siivousohjeiden laadinnassa. Tutkimustuloksista on tähän aineistoon dokumentoitu tutkimuksen tarkoitus, menetelmät ja …

A compilation of scientific studies: Cleaning during a pandemic Lue lisää »

Siivousohjeet koronapandemian aikana

Millaisia ohjeita siivouksesta annettiin koronapandemian aikana? Yleiskuvan saamiseksi PandemicClean – Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situation -hankkeessa kerättiin 15 maan ohjeistukset.

Ergonomia ja turvallisuus siivoustyössä

ErgoClean, Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents -hankkeessa on kerätty siivoustyön ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyviä opastus- ja koulutusmateriaaleja eri maista. Hankeryhmässä on puhtausalan ammattilaisia Hollannista, Unkarista, Virosta ja Suomesta, josta mukana on Propuhtaus. Hankeryhmä ei ole arvioinut materiaalien laatua. Toivomme silti, että erilaiset materiaalit antavat apua ergonomian opastukseen ja ideoita omien opastusmateriaalien …

Ergonomia ja turvallisuus siivoustyössä Lue lisää »

Puhtauden historiaa

Puhtausalan kehittyminen on kiinnostavaa. Historia paljastaa, että monet nykyisinkin käytössä olevat periaatteet ja menettelyt on tunnettu jo kauan. Toteutustapa on riippunut kulloinkin käytössä olevista välineistä ja tekijöistä. Aikajanalle on pyritty kokoamaan puhtausalan kehittymisen merkkipaaluja ja lopuksi olen muistellut omaa työhistoriaani oppimateriaalin tekijänä. Lähteinä on käytetty etenkin seuraavia julkaisuja: Alppivuori Kristiina. 1993. Puhtauden historiaa. Sairaala-apulaisen työ …

Puhtauden historiaa Lue lisää »